mobile Navigation
KLEIST MUSEUM DIGITAL

Empfehlen

Drucken

Sitemap


Rozbity dzban – Der zerbrochene Krug

W ramach edukacji kulturalnej obejmującej dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym wspieramy je w zdobyciu umiejętności czytania. Z myślą o promowaniu również polsko-niemieckiej edukacji czytelniczej, została przetłumaczona na język polski i wydana w nakładzie 500 egzemplarzy we współpracy z wydawnictwem Kindermann adaptacja opowiadania Der zerbrochene Krug (Stłuczony dzban). Autorką niemieckiego opracowania jest Barbara Kindermann, ilustracje wykonał Willi Glasauer, a tekst przełożył na język polski Krzysztof Iwanowski.

 

Chętnie udostępnimy Rozbity Dzban bezpłatnie szkołom podstawowym, średnim i wszystkim instytucjom, w których nauczany jest język polski. Zainteresowane placówki prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania (adres e-mail po prawej stronie)!

auf DeutschKleist 360° / Outreach

Z oddziałem Kleist 360°/ Outreach chcemy rozszerzyć dostęp do literackiego i kulturowego dziedzictwa Heinricha von Kleista. W tym celu dążymy do wymiany z różnymi aktorami, stowarzyszeniami i instytucjami w dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice i regionu. Razem szukamy nowych formatów, aby pogłębić zainteresowanie językiem i literaturą. Ważnym punktem wyjściowym jest dla nas kulturowa i językowa różnorodność mieszkańców naszego społeczeństwa. Dlatego chcemy wzmocnić ich udział w kulturze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz muzeum.

Fundacja Kultury Federacji Niemiec (Kulturstiftung des Bundes) wspiera dzięki programowi „360°- Fundusz dla Kultur Nowego Społeczeństwa Miasta” instytucje kulturalne, które są zainteresowane tematami dotyczącymi różnorodności kulturowej i migracji oraz tworzeniem dostępu i widzialności dla grup społecznych, które do tej pory nie zostały odpowiednio uwzględnione. Program modelowy, z udziałem 39 instytucji kulturalnych na terenie całych Niemiec, wspiera różne podejścia mające na celu otwarcie na różnorodność w takich obszarach jak: program, publiczność oraz personel.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj

Wspierane przez program
„360° - Fundusz dla Kultur Nowego Społeczeństwa Miasta" Federalnej Funadcji Kultury (Kulturstiftung des Bundes).


Kontakt

Kleist 360° / Outreach

Joanna Krzemińska
Tel.: 0335-387221-16
E-Mail: krzeminska@kleist-museum.de

Dr. Adrian Robanus
Tel.: 0335-387221-23
E-Mail: robanus@kleist-museum.de

Magdalena Hülscher (Mutterschutz/Elternzeit)
Tel.: 0335-387221-16
E-Mail: huelscher@kleist-museum.de