mobile Navigation

Ghost Dance in Berlin / Geistertanz in Berlin

Wtorek, 21 czerwca, godz. 19:00

Urodzony w Nowym Jorku pisarz, dramaturg i tłumacz Peter Wortsman zaprezentuje fragmenty swojej nowej książki „Ghost Dance in Berlin” w języku angielskim i niemieckim. Na scenie będzie również gościł Werner Rauch, mieszkający we Frankfurcie nad Odrą tłumacz książki „Ghost Dance in Berlin”. Po odczycie zapraszamy na rozmowę Adriana Robanusa, naszego koordynatora projektu 360°, z Peterem Wortsmanem i Wernerem Rauchem. Będziemy rozmawiać o życiu w dwóch językach i pomiędzy nimi, o migracyjnych tożsamościach i o tłumaczeniu Kleista. Na zakończenie będzie można osobiście zadać pytania autorowi i jego tłumaczowi. Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny!

„Ghost Dance in Berlin" to nieprawdopodobne wyznanie miłości do miasta przez urodzonego w Ameryce syna niemieckojęzycznych żydowskich uchodźców.” (Palm Art Press)

 „A fascinating portrait of one of the world’s most complex and misunderstood cities…enlightening, moving and darkly funny.” (Tony Perrottet)

Projekt wspierany przez Ambasadę USA w Niemczech oraz program „360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft Kulturstiftung des Bundes” (360° - Fundusz Kultur Nowego Społeczeństwa Miejskiego Federalnej Fundacji Kultury)

auf Deutsch


Rozbity dzban – Der zerbrochene Krug

W ramach edukacji kulturalnej obejmującej dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym wspieramy je w zdobyciu umiejętności czytania. Z myślą o promowaniu również polsko-niemieckiej edukacji czytelniczej, została przetłumaczona na język polski i wydana w nakładzie 500 egzemplarzy we współpracy z wydawnictwem Kindermann adaptacja opowiadania Der zerbrochene Krug (Stłuczony dzban). Autorką niemieckiego opracowania jest Barbara Kindermann, ilustracje wykonał Willi Glasauer, a tekst przełożył na język polski Krzysztof Iwanowski.

 

Chętnie udostępnimy Rozbity Dzban bezpłatnie szkołom podstawowym, średnim i wszystkim instytucjom, w których nauczany jest język polski. Zainteresowane placówki prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania (adres e-mail po prawej stronie)!

auf Deutsch


Kleist 360° / Outreach

Z oddziałem Kleist 360°/ Outreach chcemy rozszerzyć dostęp do literackiego i kulturowego dziedzictwa Heinricha von Kleista. W tym celu dążymy do wymiany z różnymi aktorami, stowarzyszeniami i instytucjami w dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice i regionu. Razem szukamy nowych formatów, aby pogłębić zainteresowanie językiem i literaturą. Ważnym punktem wyjściowym jest dla nas kulturowa i językowa różnorodność mieszkańców naszego społeczeństwa. Dlatego chcemy wzmocnić ich udział w kulturze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz muzeum.

Fundacja Kultury Federacji Niemiec (Kulturstiftung des Bundes) wspiera dzięki programowi „360°- Fundusz dla Kultur Nowego Społeczeństwa Miasta” instytucje kulturalne, które są zainteresowane tematami dotyczącymi różnorodności kulturowej i migracji oraz tworzeniem dostępu i widzialności dla grup społecznych, które do tej pory nie zostały odpowiednio uwzględnione. Program modelowy, z udziałem 39 instytucji kulturalnych na terenie całych Niemiec, wspiera różne podejścia mające na celu otwarcie na różnorodność w takich obszarach jak: program, publiczność oraz personel.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj

Wspierane przez program
„360° - Fundusz dla Kultur Nowego Społeczeństwa Miasta" Federalnej Funadcji Kultury (Kulturstiftung des Bundes).


Kontakt

Kleist 360° / Outreach

Joanna Krzemińska
Tel.: 0335-387221-16
E-Mail: krzeminska@kleist-museum.de

Dr. Adrian Robanus
Tel.: 0335-387221-23
E-Mail: robanus@kleist-museum.de

Magdalena Hülscher (Mutterschutz/Elternzeit)
Tel.: 0335-387221-16
E-Mail: huelscher@kleist-museum.de